Bơm SA

bom saBơm ly tâm tự mồi kiểu ngang, bơm được sử dụng cho ô nhiễm chất lỏng cũng như chất lỏng có chứa hơi hoặc khí,
hầm chứa, các rãnh và nhiều ứng dụng khác.

 • Thoát nước xây dựng cuộc khai quật
 • Làm sạch ao hồ, cống rãnh và bể bơi
 • Khai thác nước tưới và tưới nước
 • Máy bơm dịch vụ chung
 • Xử lý nhiên liệu
 • Máy bơm khai thác nước ngưng

Bơm SA của Desmi có thể xử lý chất lỏng sạch và ô nhiễm, không ăn mòn gang và brocnze, bao gồm nước, dầu, xăng, dầu diesel và một số hóa chất.

 • Khả năng tự mồi Tuyệt vời
 • Lý tưởng cho việc xử lý chất lỏng bị ô nhiễm
 • Dễ dàng bảo trì với tấm thay thế
 • Thiết kế cánh quạt mở
  Lưu lượng lên đến 650 m3/h, áp lực lên tới 110 MLC
Go to top