HomeVan AVKCấp thoát nướcMối nối mềmKhớp nối mềm EB Supa Plus cho ống PE và uPVC

Khớp nối mềm EB Supa Plus cho ống PE và uPVC

DN 40 - 300
Tối thiểu
GGG - 40

Go to top