Van phao

van phao

van phaoDN: 15 – 500
PN: 10 – 25 kg/cm2
Vật liệu: Gang, thép
Nhiệt độ làm việc: Ứng dụng: Trong hệ thống dẫn nước vào bể chứa.

Go to top