HomeVan AVKCấp thoát nướcVan cổngVan cổng mặt bích ty nổi

Van cổng mặt bích ty nổi

2546 p

Đặc điểm kỹ thuật:

DN 50-400
PN 10 hoặc 16
Ductile iron EN 1563
Phần lựa chọn:

Đệm trục có thể thay thế
Tráng men bên trong
Tài liệu kỹ thuật

Go to top