Hộp mặt đường

hop mat duong co dinh

Hộp mặt đường cố định GG-25
Đặc điểm kỹ thuật:

Hộp mặt đường nổi
GGG-40
Vòng đệm
GGG-40

Go to top