HomeTin tứcThông báo mời thầu

Thông báo mời thầu


Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa trụ sân vòi.

Tên dự án: Hệ thống nước tự chảy suối Đá Đen

Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa, trụ sân vòi

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ;

                                            Trong nước;

                                            Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu – ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax:

Văn phòng Ban Quản lý thực hiện Quyết định 134/TTg huyện Bắc Trà My.

        Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

        Điện thoại: 0510 882249.

        Fax: 0510 882249

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:  01/08/2008 đến 13/08/2008

Giá bán hồ sơ mời thầu:  500.000 (VND)

Thời điểm đóng thầu:  13/08/2008 09:00

Thời điểm mở thầu: 13/08/2008 09:00

Go to top