HomeDự án

Dự án tiêu biểu

Một số dự án tiêu biểu mà Duy Bình đã tham gia từ năm 2003 với vai trò là nhà thầu cung cấp thiết bị:

- Hệ thống tách và mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Hà Nội.
- Hệ thống cấp nước Nhà máy nước Tỉnh Thái Bình.
- Hệ thống cấp nước Nhà máy nước Tỉnh Nam Định.
- Cấp van cho hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Phú Tài - Bình Định.
- Công trình cấp nước Đà Nẵng
- Công trình cấp nước Quảng Nam
- Công trình cấp nước TP Hồ Chí Minh
- Công trình cấp nước Quảng Ninh
- Công trình cấp nước Cần Thơ
- Cấp van cho Nhà máy đường Nghệ An
- Cấp van cho Nhà máy đường Thanh Hoá
- Công trình cấp nước tỉnh Phú Yên
- Công trình cấp nước tỉnh Bình Dương
- Công trình cấp nước tỉnh Khánh Hoà
- Hệ thống cấp nước khu công nghiệp Bắc Ninh

Go to top