HomeBơm DESMIBơm ESL

Bơm ESL

bom desmi esl

Bơm ly tâm kiểu đứng với hiệu suất cao, bơm được thiết kế cho các tiện ích đặc biệt để đạt được những mục đích như.

  • Bảo trì nhanh và dễ dàng
  • Hiệu suất cao
  • Hệ số xâm thực thấp
  • Có khả năng linh động cao
  • Lắp đặt và khả năng hoạt động dễ dàng và thuận tiện
  • Lưu lượng lên đến 160 m3/h, áp lực lên tới 65 MLC
Go to top