HomeBơm DESMIBơm DSL

Bơm DSL

bom desmi dslBơm ly tâm hai cửa hút thẳng đứng, bơm hiệu quả năng lượng cao để sử dụng trong một loạt các ứng dụng cho hệ thống nước với thiết kế tiện ích và thông minh, đáp ứng nhiều lĩnh vực.

  • Bơm ly tâm, đơn tầng, hai cửa hút, thẳng đứng.
  • Thiết kế 2 cửa hút cung cấp hiệu suất cao và  hoàn hảo
  • Nâng cao hiệu quả của cánh bơm hút
  • Hiệu quả cao
  • Giá trị xâm thực thấp
  • Lên đến 4000 m3/h, áp lực lên đến 40 MLC
Go to top