HomeỐng Georg FischerBộ cảm biến

Bộ cảm biến

bo cam bienCác loại đầu đo truyền tín hiệu

Áp suất, nhiệt độ
Độ PH
Lưu lượng
Độ dẫn điện

Go to top