HomeProject

Dự án tiêu biểu

Một số dự án tiêu biểu mà Duy Bình đã tham gia từ năm 2003 với vai trò là nhà thầu cung cấp thiết bị:

- Hệ thống tách và mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Hà Nội.
- Hệ thống cấp nước Nhà máy nước Tỉnh Thái Bình.
- Hệ thống cấp nước Nhà máy nước Tỉnh Nam Định.
- Cấp van cho hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Phú Tài - Bình Định.
- Công trình cấp nước Đà Nẵng
- Công trình cấp nước Quảng Nam
- Công trình cấp nước TP Hồ Chí Minh
- Công trình cấp nước Quảng Ninh
- Công trình cấp nước Cần Thơ
- Cấp van cho Nhà máy đường Nghệ An
- Cấp van cho Nhà máy đường Thanh Hoá
- Công trình cấp nước tỉnh Phú Yên
- Công trình cấp nước tỉnh Bình Dương
- Công trình cấp nước tỉnh Khánh Hoà
- Hệ thống cấp nước khu công nghiệp Bắc Ninh

Go to top